Οι τέσσερις όρκοι.

Στα ελληνικά: (λέγονται στην αρχή της άσκησης)

Ορκίζομαι να σώσω όλα τα όντα

Να δώσω τέλος σε όλες τις επιθυμίες

Να κατανοήσω όλα τα φαινόμενα

Να φτάσω στη φώτιση.

 

Στα Ιαπωνικά: (λέγονται στο τέλος της άσκησης)

(χέρια σε Gassho)
SHU JO MU HEN SEI GAN DO
BON NO MU JIN SEI GAN DAN
HO MON MU RYO SEI GAN GAKU
BUTSU DO MU JO SEI GAN JO
(επαναλαμβάνουμε 3 φορές}